P.I.C. Platform Innovatieve Compressie

Het Platform Innovatieve Compressie (P.I.C.) is een overlegorgaan voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van compressiehulpmiddelen zoals deze gebruikt worden bij compressietherapie. Hierbij is het P.I.C. de gesprekspartner voor de verschillende brancheorganisaties, belangenverenigingen, zorgverzekeraars en overheden.

Onze producten en diensten richten zich op het ondersteunen en het mogelijk maken van de therapeutische behandeling van oedeem met behulp van innovatieve compressiehulpmiddelen.

Platform Innovatieve Compressie

Onze werkvelden zijn:

  • Lymfoedeem
  • Post-oncologisch oedeem
  • Post-traumatisch oedeem
  • Oedeem als gevolg van arterioveneuze malformaties
  • Oedeem als gevolg van chronische veneuze insuffici├źntie
  • Lipoedeem
  • Lipo hypertrophie